Wat gebeurt er met de handelshuur als je huurder geen hernieuwing vraagt?

27/11/2014

Dit is een antwoord op een vraag van een gebruiker van Immovlan.be. Stel uw vastgoedvragen op Immovlan.be >

Als je huurder niet tijdig een huurhernieuwing vraagt, eindigt de handelshuur tegen de afgesproken einddatum. Laat je de huurder blijven dan ontstaat een huur voor onbepaalde duur.


Het principe.

Bij een handelshuur moet je huurder om een huurhernieuwing vragen tussen de 18e en de 15e maand voor het eindigen van de lopende huur. Doet je huurder dat niet, dan eindigt de huur op de voorziene einddatum. Je hoeft daarvoor strikt gezien zelfs geen opzeg te geven. 

Om discussies te vermijden laat je wel best aan de huurder weten dat hij het pand tijdig moet  verlaten. Doe dat via een aangetekende brief. Je kan die verzenden dadelijk na het verstrijken van de termijn om de hernieuwing te vragen. Zo vermijd je dat men zegt dat je stilzwijgend akkoord ging dat de huurder blijft.

{{NEWSLETTER_BOX}}

Onderhandelen.

Wil de huurder dan toch blijven dan sta je meteen in een bijzonder sterke positie. Je kan dan met hem onderhandelen over een nieuw huurcontract. Hierbij kan je de prijs verhogen en/of kan je andere voorwaarden stellen. Hierbij is er geen controle van de rechter op je vragen tot wijziging.

Hij blijft.

Als je huurder geen huurhernieuwing heeft gevraagd en op het einde van de huur in het bezit van het gehuurde goed bleef ontstaat een huur van onbepaalde duur. Je kan die als verhuurder op elk ogenblik opzeggen met een opzeggingstermijn van 18 maanden. De huurder mag op zijn beurt in zo’n geval de hernieuwing van zijn oorspronke¬lijke huurcontract aanvragen.