Mag een huurder het huis voor beroepsdoeleinden gebruiken?

9/01/2015

Je verhuurt een woning waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Mag hij of zij die woning ook voor beroepsdoeleinden gebruiken?

Als je huurder je woning voor beroepsdoeleinden gebruikt en de betaalde huur als beroepskost aangeeft in zijn belastingen, riskeer jij op jouw beurt dat je wordt belast op de ontvangen huurgelden. Op die manier ben je meteen een belangrijk deel van je huurinkomsten kwijt aan de belastingen. 

Verbied het in het contract 

Je vermijdt dit dan ook maar beter. Zet in het huurcontract dat je huurder de woning niet mag gebruiken voor beroepsdoeleinden. Vermeld tevens dat de huurder de huurprijs niet deels of volledig als beroepskost in mindering mag brengen bij zijn belastingaangifte.

Het is aangewezen verder expliciet te bepalen dat de huurder de bijkomende kosten (zoals elektriciteit, water en gas) evenmin als beroepskost mag inbrengen. Je kan tevens overeenkomen dat als de huurder zich hier niet aan houdt, de huurprijs automatisch verhoogd wordt met de fiscale kosten die je zal hebben. Bepaal dat dit het geval is onverminderd eventuele andere schadevergoedingen die je kan vragen en onverminderd je recht de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen.

En anders?  

Is er niets in de overeenkomst bepaald, dan is je situatie minder sterk. Niettemin kan je ook dan argumenteren dat de bedoeling was het verhuurde huis of appartement alleen te verhuren als woonst. Je kan dan zeggen dat de huurder eenzijdig de bestemming wijzigt van het gehuurde goed.

Wat als je huurder het toch doet?  

Houdt je huurder zich hier niet aan, kan je de ontbinding van de huur vragen. Je kan tevens een schadevergoeding vragen van je huurder minstens ten belope van het bedrag dat je extra aan belastingen moet betalen.