Hoe de huur opzeggen als je huurder trouwde?

9/01/2015

Als je huurder in de loop van de huurovereenkomst trouwt of wettelijk gaat samenwonen, moet je als verhuurder daar bij een opzeg rekening mee houden. Je huurder moet wel kunnen bewijzen dat je het wist.


Je hebt een medehuurder.

Als je huurder in de loop van de huurovereenkomst trouwt, krijg je daardoor automatisch een medehuurder.  Hetzelfde geldt als je huurder wettelijk gaat samenwonen. Gaat je huurder feitelijk samenwonen, dan geldt dit niet.

Door het huwelijk (of de wettelijke samenwoonst) worden de wettelijke regels van de bescherming van de gezinswoning van toepassing. Dit geldt voor zover de door jou verhuurde woning de gezinswoning is van de partners in kwestie. Het moet dus gaan om de woning die ze het meest gebruiken.

{{NEWSLETTER_BOX}}


Hoe opzeggen?

Wil je de huur in zo’n geval opzeggen dan moet je twee aparte aangetekende brieven sturen. Meer bepaald moet je er één sturen aan elk van de echtgenoten. Dit geldt dus ook als slechts één van de echtgenoten het huurcontract ondertekende. Het is met andere woorden niet voldoende dat je één aangetekende brief stuurt die geadresseerd is aan de beide echtgenoten.

Hou je je niet aan deze regel dan kan je huurder zeggen dat je opzeg nietig is.


En als je het niet weet?

Bij een discussie moet je huurder bewijzen dat je wist dat hij intussen trouwde of wettelijk ging samenwonen. Je huurder kan dit bv. bewijzen doordat je op zijn huwelijksfeest was of doordat hij je van het huwelijk schriftelijk op de hoogte bracht.

Om zeker te zijn kan je bij de dienst bevolking van de gemeente waar het huurhuis ligt een attest van gezinssamenstelling vragen. Je kan dit attest schriftelijk aanvragen. Motiveer daarbij dat je het als verhuurder nodig hebt en voeg een kopie van het huurcontract toe.