Hoe reageren als je huurder een huurhernieuwing vraagt?

9/01/2015

Als je een handelspand verhuurt kan je huurder een huurhernieuwing vragen. Als verhuurder kan je dan op verschillende manieren reageren. 

 
 
Bij een handelshuur voor negen jaar heeft je huurder het recht drie keer een huurhernieuwing te vragen. De totale duur van de huur kan dus 36 jaar worden.
 
Je huurder kan meerbepaald tussen de 18e en 15e maand voor het eindigen van de lopende huur vragen dat hij verder kan huren. Hij moet dat doen via een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Hij geeft tevens de voorwaarden aan waaronder hij dat wil. Veelal vraagt de huurder dat hij verder kan huren tegen dezelfde prijs.
 

Hoe reageren?

 
Stelt je huurder die vraag, dan moet jij als verhuurder reageren. Je hebt daarvoor drie maanden de tijd. Ook jij moet een aangetekende brief of deurwaardersexploot gebruiken. Je kan akkoord gaan, weigeren of andere voorwaarden (bv. op het vlak van de prijs) voorstellen.Reageer je niet, dan wordt je geacht het eens te zijn met de vraag van je huurder.
 
Weiger je, dan moet je soms – afhankelijk van de reden van weigering – een vergoeding betalen aan de huurder.
 
Vergeet je huurder tijdig een hernieuwing te vragen en wil hij toch graag verder van je huren, dan sta je meteen in een sterke positie om een nieuw huurcontract met gunstigere voorwaarden voor jou overeen te komen.
 
Het is terug aan de huurder. Vervolgens is het weer aan de huurder om te reageren. Is hij het niet met je eens dan kan hij de zaak aanhangig maken bij de vrederechter. De huurder heeft hier 30 dagen de tijd voor.
 

Je hebt een andere huurder

 
Heb je een andere kandidaat-huurder die meer wil betalen, dan gelden specifieke regels. Als je dat meedeelt aan je huurder moet je het bewijs daarvan leveren.Het aanbod van de andere kandidaat-huurder moet minstens drie maand geldig zijn. Je moet de huurder o.a. ook meedelen dat hij hetzelfde aanbod kan doen en dat hij daarvoor 30 dagen de tijd heeft. 
 
{{NEWSLETTER_BOX}}