3 manieren om je huur tijdig betaald te krijgen

16/01/2015

Als je een huis verhuurt, is het belangrijk dat je huurder tijdig de huur betaalt. Selecteer je huurder daarom grondig en reageer adequaat (zonder discriminatie*) als je geen correcte betaling ontvangt.


Neem je voorzorgen

Selecteer je huurder grondig. Je mag hem daarbij vragen dat hij je een loonfiche laat zien. Zet verder in het huurcontract dat de huur op voorhand (tegen bv. de 5e van de maand waarop ze betrekking heeft) moet worden betaald.

Je kan ook vragen dat je huurder de huur betaalt via een domiciliëring. Bovendien kan je in het huurcontract bepalen dat de huurder bij laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd is en eventueel een beperkte schadevergoeding.


Overdrijf daarbij niet

Volg de betalingen stipt op. Stel je vast dat je huurder niet tijdig betaalt, neem dan contact met hem op. Helpt een telefoontje of mail niet dan kan je hem schriftelijk in gebreke stellen. Heeft ook dat geen effect, stuur dan een aangetekende brief aan je huurder waarin je hem alsnog verzoekt om tot betaling van de huurprijs over te gaan.

Naar de rechtbank?

Helpt ook dat niet, dan kan je je huurder oproepen in verzoening voor de vrederechter. Dit is niet verplicht. Het voordeel van een dergelijke verzoeningspoging is dat je dit zelf kan doen zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Komt je huurder op de verzoeningspoging niet opdagen of kom je niet tot een akkoord dan is dit een maat voor niets.

Je kan ook een ‘echte’ procedure starten voor de vrederechter. Hiervoor doe je best een beroep op een advocaat. Je advocaat kan dan de betaling van de achterstallige huur vragen. Hij kan ook andere zaken vorderen zoals bijvoorbeeld de ontbinding van de huurovereenkomst en de vergoedingen die daar aan gekoppeld zijn.

*Lees meer hier: Selecteren mag, discrimineren nietTekst: Jan Roodhooft, advocaat

{{NEWSLETTER_BOX}}