Huurder zegt op: waarop heb je recht?

20/01/2015

Als je een woning verhuurt voor negen jaar, kan je huurder de huur altijd opzeggen. Hij moet dan wel een opzegtermijn naleven en soms een vergoeding betalen.

 
 
Je huurder kan een negenjarig huurcontract op elk moment opzeggen. Het volstaat dat hij een opzegtermijn van drie maanden naleeft. Deze opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je huurder de opzeg geeft. Zegt je huurder bv. op 18 februari het huurcontract op dan begint de opzegtermijn te lopen in maart. 
 

Een vergoeding vragen

 
Leeft je huurder deze opzegtermijn niet na en wil hij direct uit het gehuurde huis vertrekken, dan kan je een opzegvergoeding van hem vragen. Je kan dan eisen dat je huurder de huur betaalt die hij normaal tijdens de (resterende) opzegtermijn had moeten betalen.
 
Daarnaast kan je ook een bijkomende vergoeding vragen als de huur eindigt tijdens de eerste drie jaar van het contract. Het bedrag van die schadevergoeding is wettelijk vastgelegd. Meer bepaald bedraagt deze drie maanden huur als het contract eindigt tijdens het eerste jaar, twee maand huur als het contract eindigt tijdens het tweede jaar en één maand huur bij een einde van het contract tijdens het derde jaar. 
 

Je hebt een andere huurder

 
Je hebt ook recht op deze vergoeding als je dadelijk een nieuwe huurder vindt en je huis uiteindelijk niet leeg staat. Je kan natuurlijk wel altijd op basis van vrijwilligheid beslissen om de vergoedingen uiteindelijk niet aan te rekenen aan de huurder of deze maar gedeeltelijk door hem te laten betalen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be) 

{{NEWSLETTER_BOX}}