Vruchtgebruiker en/of naakte eigenaar: wie tekent het huurcontract?

2/02/2015

Een vruchtgebruiker kan de meeste huurovereenkomsten alleen afsluiten. Slechts uitzonderlijk moet ook de naakte eigenaar het contract mee ondertekenen.

 
 
De vruchtgebruiker van een huis of een appartement mag daar gratis in wonen. Hij mag dit ook verhuren en krijgt de huurinkomsten daaruit. Hij moet deze inkomsten niet delen met de naakte eigenaars. Hij moet er al evenmin rekenschap over geven. 
 

De vruchtgebruiker tekent

 
De vruchtgebruiker mag de huurovereenkomst met de huurder meestal alleen ondertekenen. Dit geldt zowel als er sprake is van een woninghuur als bij een handelshuur. Hij mag ook de huurder selecteren en beslissen hoeveel de huurprijs bedraagt. De naakte eigenaar moet hier normaal niet in tussenkomen.
 
De huurder mag bij dit alles de bestemming van het onroerend goed niet zomaar wijzigen. Zo mag hij bijvoorbeeld een ‘gewoon’ huis niet verhuren als een crèche.
 

Er zijn uitzonderingen

 
Als de vruchtgebruiker een huurcontract wil afsluiten voor meer dan 9 jaar dan moet de naakte eigenaar wel mee tekenen.  Gebeurt dat niet dan is de huur maar beperkt tegenstelbaar aan de naakte eigenaar (meer bepaald alleen voor de termijn die nog moet lopen tot een periode van 9 jaar wordt bereikt).
 
De vruchtgebruiker mag al evenmin geruime tijd voor het verstrijken van de lopende huur al een nieuwe overeenkomst afsluiten met een huurder. Doet de vruchtgebruiker dat meer dan twee jaar voor de normale looptijd van de huurovereenkomst eindigt dan heeft dit geen gevolg, tenzij de uitvoering voor het einde van het vruchtgebruik begon.
 
Bij een hernieuwing van een handelshuur geldt ook een bijzondere regeling. De naakte eigenaar kan zich daar namelijk tegen verzetten als zijn akkoord niet werd gevraagd. Hij kan zich echter alleen maar verzetten van zodra hij het vrije beheer over zijn goederen herkregen heeft.
 
Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)