Voor hoelang mag je een garage verhuren?

6/03/2015

Als je een garage verhuurt, heb je een grote vrijheid wat betreft de duur van het contract. De regels van de woninghuurwet spelen hier immers niet.

Voor bepaalde duur 

Je kan de garage vooreerst verhuren voor een welbepaalde tijd (bv. voor één jaar). In dat geval eindigt de huur normaal gesproken automatisch op het einde van de afgesproken termijn.  Je moet dan geen extra opzeg meer geven.  Voor de einddatum kan je de huur in principe niet eenzijdig opzeggen tenzij contractueel iets anders is overeengekomen.

Om te vermijden dat je huurder na het einde van de huur stilzwijgend gebruik blijft maken van de garage geef je toch beter een opzeg. Zo niet riskeer je dat er sprake is van een stilzwijgende ‘wederinhuring’ tegen dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke huurovereenkomst. 

Onbepaalde duur 

Je kan de garage daarnaast ook verhuren voor onbepaalde duur. Dit is ook het geval als je geen schriftelijk huurcontract hebt. Dergelijke overeenkomst kan zowel door de huurder als door jouzelf altijd worden beëindigd mits een opzegtermijn van één maand na te leven (tenzij in het contract een langere termijn werd afgesproken). Strikt gezien moet deze opzeg niet aan vormvoorwaarden voldoen.  Niettemin werk je om latere discussies te vermijden best via een aangetekende brief of een gerechtsdeurwaardersexploot.

En als je later wil verkopen? 

Als het huurcontract een vaste datum heeft (het is bv. geregistreerd) dan moet je koper het verder naleven. Heeft het geen vaste datum dan kan je koper de huurovereenkomst naast zich neerleggen. Je kan in de huurovereenkomst wel een bepaling zetten dat de huur sowieso eindigt bij een verkoop van de garage. Een dergelijke bepaling is perfect geldig. 

{{NEWSLETTER_BOX}}