Wie betaalt de kosten bij een vruchtgebruik?

18/03/2015

Stel dat je als naakte eigenaar de vraag krijgt van de vruchtgebruiker om renovatiewerken te doen aan het gebouw (zo bv. het plaatsen van een nieuwe keuken en badkamer, het vervangen van vloerbekleding enz). Ben je dan verplicht daartoe over te gaan?

 

Wie draait op voor wat? 

Als naakte eigenaar betaal je de grote herstellingen die nodig zijn aan het huis. Het gaat om de grote vernieuwings- en verbouwingswerkzaamheden met het oog op de stevigheid en instandhouding van het gebouw. Voorbeelden zijn herstellingen die betrekking hebben op zware muren of gewelven, het vernieuwen van gehele daken, het vernieuwen van de centrale verwarming, van de elektriciteit in de woning , enz…

Zijn deze herstellingen noodzakelijk geworden omdat de vruchtgebruiker zijn verplichtingen niet nakwam? Dan draait de vruchtgebruiker er alsnog voor op.

De vruchtgebruiker moet op zijn beurt op zijn kosten de kleine herstellingen uitvoeren. Die verplichting is heel wat ruimer dan wat een huurder moet doen. Onder kleine herstellingen moet bv. worden verstaan het leggen van een nieuwe vloer, het schilderen van de woning,…

Hij kan je niet verplichten

Zelfs als bepaalde herstellingen normaal door jou als naakte eigenaar moeten worden betaald kan de vruchtgebruiker je niet verplichten om ze te doen. Je kan dus altijd weigeren op zijn vraag tot het doen van bepaalde werken over te gaan.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be) 

{{NEWSLETTER_BOX}}