Mag je blijven als je huurhuis verkocht wordt?

19/03/2015

Eindigt de huurovereenkomst van het huis dat je huurt automatisch als het wordt verkocht? Mag de nieuwe eigenaar het contract wel zomaar opzeggen? Immovlan.be geeft uitsluitsel…

Als het huis dat je huurt wordt verkocht, blijft je huurovereenkomst gewoon bestaan. Je moet de huur vanaf het verlijden van de notariële akte wel aan de nieuwe eigenaar betalen. Je moet met hem geen nieuwe huurovereenkomst afsluiten en al evenmin een addendum maken aan de bestaande overeenkomst.

Tref samen met de oude en nieuwe eigenaar wel een regeling voor de waarborg. De bank beschikt over documenten om die over te dragen naar de nieuwe eigenaar.

De nieuwe eigenaar kan opzeggen

De nieuwe eigenaar kan de huur wel opzeggen. Hij kan dat doen onder dezelfde voorwaarden als de vorige eigenaar dat kon (zo ook bv. om er zelf in te gaan wonen of om verbouwingswerken te doen in het pand dat hij kocht). Kocht de koper van het huis dit om er zelf in te gaan wonen, dan kan je je dus aan een opzeg verwachten.

Het contract had geen vaste datum

Als het huurcontract niet geregistreerd was, dan beschikt de nieuwe eigenaar over extra mogelijkheden om de huur te beëindigen. Woon je nog geen zes maanden in het huis, dan kan hij je er zonder opzeg uitzetten.

Woon je er wel al langer, dan kan hij je opzeggen door een opzegtermijn te geven van drie maanden mits hij dit doet binnen de drie maand na de verkoop. Hij moet je dan wel, afhankelijk van de reden van de opzeg, een schadevergoeding betalen.

De verkoper kan in de verkoopovereenkomst wel een clausule opnemen dat de nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst verder moet respecteren. Een dergelijke bepaling is geldig.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)