Mag je meer huur vragen na werken?

8/04/2015

Als je als verhuurder werken deed in een woning die je verhuurt, mag je vervolgens de huurprijs niet zomaar aanpassen. Je kan om de drie jaar een verhoging van de huurprijs vragen op voorwaarde dat de huurwaarde door de werken aanzienlijk gestegen is.

 
 
In de loop van een huurcontract vernieuw je de keuken van het huis dat je verhuurt. Of je plaatst nieuwe ramen of een nieuwe badkamer. Als je vervolgens de huurprijs wil verhogen, moet je strikte voorwaarden naleven.
 

Wanneer?

 
Je kan de huurprijs maar aanpassen tegen het einde van een driejaarlijkse periode. Vraag hiervoor aan je huurder tussen de 9e en de 6e maand voor het eindigen van een driejaarlijkse huurperiode of hij akkoord gaat met een prijsverhoging. Is je huurder akkoord maak dan een addendum op aan de huurovereenkomst waarin je de hogere huurprijs aangeeft.
 
Zelfs als je huurder op andere momenten akkoord zou gaan met een aanpassing van de prijs, is dat akkoord niet geldig. Je huurder kan om het even wanneer beslissen de hogere huurprijs niet meer te betalen en de ten onrechte te veel betaalde huur van je terugvragen.
 

Voor welke werken?

 
De werken die je deed mogen er geen zijn die uitgevoerd werden om de woning in overeenstemming te brengen met de minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Voor zo’n werken kan je nooit een herziening van de huurprijs vragen.
 
De vrederechter beslist. Is je huurder niet akkoord met een aanpassing van de huurprijs, dan heeft de vrederechter het laatste woord. Hij gaat na of de huurwaarde van de woning door de werken met minstens 10 % is gestegen. Leg bewijzen voor van de toestand van de woning voor en na de werken en van de kostprijs van de werken die je deed. Je moet de zaak bij de rechter inleiden tussen de 6e en de 3e maand voor het verstrijken van een driejarige periode.
 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

 
Lees ook: