Kan je je huurder opzeggen als je wil verbouwen?

9/04/2015

Als je een woning die je verhuurt wil verbouwen kan je de huurovereenkomst opzeggen. Je moet hierbij een aantal voorwaarden naleven. Doe je dat niet dan moet je een schadevergoeding betalen.

Als je je woning of appartement (waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft) verhuurt voor negen jaar, kan je de huur opzeggen om er verbouwingen in te doen. Je kan dit doen op het einde van elke driejarige periode mits je een opzegtermijn van zes maand naleeft. In het huurcontract dat je afsloot kan deze beëindigingsmogelijkheid uitgesloten worden.

Niet alle werken komen in aanmerking. Ze moeten van aard zijn dat het voor je huurder niet mogelijk is om intussen in de woning te blijven wonen. De kostprijs van de werken moet bovendien meer dan drie jaar huur bedragen. Tenslotte moet je de bij de werken de bestemming van het goed die voortvloeit uit stedenbouwkundige voorschriften eerbiedigen. De werkzaamheden moeten beginnen binnen de zes maanden en eindigen binnen de 24 maand na het verstrijken van je opzeg.

Hou je je hier niet aan dan heeft je huurder recht op een vergoeding van 18 maand huur. Dit geldt niet als je buitengewone omstandigheden kan bewijzen zoals het faillissement van je aannemer.

Hoe zeg je op?

Om de huur op te zeggen moet je aan elk van je huurders een aparte aangetekende brief sturen. Hierin moet je aangeven dat je de huur opzegt omwille van de verbouwing of de verfraaiing van het huurhuis. Je moet aan je huurder samen met de opzegbrief ook een kopie bezorgen van minstens één van de volgende documenten : een bouwvergunning, een gedetailleerd bestek, een beschrijving van de werken samen met een gedetailleerde kostenraming of een aannemingsovereenkomst. Die je dit niet dan ben je aan je huurder een schadevergoeding verschuldigd van negen of zes maanden huur (naargelang je opzegt na drie of zes jaar).Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)