Plaatsbeschrijving vergeten: wat zijn de gevolgen?

22/04/2015

Als je bij aanvang van de huur vergat om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken, wordt het moeilijk om te bewijzen welke schade de huurder toebracht. Een clausule dat de huurder het huis of appartement in goede staat kreeg, is dan niet geldig.

 

Wettelijk verplicht

Als je een woning of appartement verhuurt, moet je bij aanvang van de huurovereenkomst samen met je huurder een omstandige plaatsbeschrijving opmaken. Je moet die samen met het huurcontract en de verplichte bijlagen daaraan laten registreren. De plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning door je huurder.

Het volstaat niet dat je in de huurovereenkomst een clausule opneemt waarin je huurder bevestigt dat hij de woning in perfecte staat ontvangen heeft. Hetzelfde geldt met een brief van je huurder waarin die de perfecte staat zou bevestigen.

De sanctie

Maakte je geen plaatsbeschrijving op, dan is dat in het voordeel van de huurder. Er bestaat dan namelijk een vermoeden in zijn voordeel dat hij het gehuurde goed kreeg in de toestand waarin het zich bevindt bij het einde van de huur.

Het vermoeden is weerlegbaar. Als verhuurder kan je dus het tegendeel aantonen, bv. met getuigen, met facturen waaruit blijkt dat je allerhande werken deed vooraleer de huurder in de woning ging enz. In de praktijk is het evenwel bijzonder moeilijk om zonder plaatsbeschrijving te bewijzen dat je huurder schade toebracht aan je huis of appartement.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}