Hoe een handelshuur in onderling akkoord vervroegd stopzetten?

26/05/2015

 

Als je een handelspand verhuurt in het kader van een handelshuur gebeurt dat in principe voor negen jaar. Als je de overeenkomst vervroegd wil stopzetten in onderling akkoord met je huurder, moet je strikte voorschriften naleven.

Een handelshuurovereenkomst wordt in principe aangegaan voor negen jaar. Tegen het einde van de huurperiode kan je huurder een huurhernieuwing vragen. Je kan bij het begin van de huur niet zomaar overeenkomen dat de duurtijd van de handelshuur korter zal zijn dan negen jaar. Sluit je bijvoorbeeld een contract voor drie jaar af, dan wordt dit automatisch verlengd tot negen jaar.

Vervroegd stoppen kan.

In de loop van het contract kan je met je huurder overeenkomen dit vervroegd te beëindigen. Mits jij en je huurder het eens zijn kan je de huur te allen tijde stop zetten. Je kan in dit akkoord bijvoorbeeld ook afspreken dat de huurder je een extra vergoeding hiervoor betaalt.

Hoe doe je dit?

De wet vereist dat dit akkoord bij de notaris wordt vastgelegd in een notariële akte of dat je beiden een verklaring aflegt bij het vrederechter. Als het akkoord niet op deze wijze vastgelegd wordt is het nietig. Enkel je huurder kan deze nietigheid kan inroepen. Als verhuurder kan je dat niet. Je huurder heeft er in tegenstelling tot jijzelf dus geen belang bij dat je deze voorwaarden correct naleeft.

Wacht alleszins om het handelspand opnieuw aan iemand anders te verhuren tot alle formaliteiten correct vervuld zijn. Doe je dat niet dan riskeer je met twee huurders te zitten en allerhande vergoedingen te moeten betalen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}