Hoeveel waarborg mag je vragen bij een handelshuur?

1/06/2015

Als je een winkel verhuurt, ben je niet verplicht om een huurwaarborg te vragen. Doe je dat wel, kan je met je huurder overeenkomen hoeveel de waarborg precies bedraagt.

Geen wettelijke regels

Als je een pand verhuurt in het kader van een handelshuur, ben je wettelijk niet verplicht om een huurwaarborg te vragen. Ook als je geen huurwaarborg overeenkomt is het huurcontract geldig.

Vraag je toch een waarborg dan kan je vrij overeenkomen met de huurder hoeveel de waarborg precies bedraagt. De waarborg wordt dus niet beperkt tot twee maanden huur zoals in het kader van een woninghuur. Het is dan ook bv. niet ongebruikelijk om een huurwaarborg ten bedrage van zes maand huur te vragen.

Je moet de waarborg niet op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder laten storten. Je kan de huurder ook vragen dat de huurwaarborg op jouw rekening wordt geplaatst. Je kan met je huurder ook een afspraak maken over wat er met de intresten op de huurwaarborg gebeurt en aan wie die bij het einde van de huurovereenkomst toekomen. Regel dat meteen in het huurcontract.

Werken met een bankwaarborg?

Je zou aan de huurder verder ook kunnen vragen dat die je een bankwaarborg geeft. Betaalt je huurder in dat geval de huur niet of is er huurschade, dan kan je vragen dat de bankier van je huurder je daarvoor betaalt. Zorg er dan wel voor dat je de voorwaarden die de bank voor het opvragen van de waarborg vooropstelt strikt naleeft.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}