Zo krijg je de huurwaarborg vrij

3/07/2015

De huurwaarborg wordt vaak op een geblokkeerde rekening bij de bank gezet. Op het einde van de huur heb je een akkoord of een beslissing van de rechter nodig om deze vrij te krijgen.

Bij de verhuring van een woning of appartement wordt de huurwaarborg vaak op een rekening op naam van de huurder geplaatst. Deze rekening is geblokkeerd. Op het einde van de huur moet voor de huurwaarborg een regeling getroffen worden. Hoe ga je daarbij te werk?

Sluit een akkoord

Je kan vooreerst een akkoord sluiten met je huurder over wat er met de huurwaarborg moet gebeuren. Zo kan je bv. afspreken dat die aan jou als verhuurder toekomt (omdat er bv. schade is aan het pand), dat die voor je huurder is of dat die tussen jullie wordt gedeeld.

De bank zal een schriftelijk akkoord vragen. Het kan gaan om een onderling opgemaakt document of een formulier van de bank. Het moet opgemaakt worden na het beëindigen van de huurovereenkomst. Zowel jij als de huurder moeten het ondertekenen.

Naar de rechtbank

Raak je er onderling niet uit dan kan je de zaak ook voorleggen aan de vrederechter. Die kan beslissen aan wie de huurwaarborg uiteindelijk toekomt. Met dit vonnis kan je aan de bank vragen dat zij het nodige doet voor de vrijgave van de waarborg.

Compenseren mag niet

Sommige huurders betalen de laatste maanden huur niet en zeggen dat je als verhuurder die maar moet compenseren met het bedrag van de huurwaarborg. Een dergelijke werkwijze is niet toegelaten.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}