Moet de huurder herschilderingskosten betalen?

6/07/2015

De huurder moet een woning als een ‘goede huisvader’ onderhouden. Als hij dat niet doet, kan de verhuurder de schade door hem laten betalen. Gewone slijtage aan schilderwerk kan echter niet te zijnen laste worden gelegd.

Bij het einde van de huur blijkt dat het schilderwerk aan je muren, deuren en plafonds in heel wat slechtere staat is als bij het begin van de huur. Of je huurder heeft je huis herschilderd in allerlei schreeuwerige kleuren. Kan je dan iets tegen hem of haar beginnen?

Normale slijtage of niet

Op het einde van de huur is je huurder verplicht je huis of appartement terug te geven in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft. Je moet wel een normale slijtage aanvaarden.

Je kan dus niets zeggen als het schilderwerk in de loop van de huur alleen maar een normale slijtage onderging. Heeft de huurder integendeel schade toegebracht door bv. krammen, nagels enz. in de muren te slaan, heeft hij deuren geschilderd die niet mochten geschilderd worden of heeft hij de muren herschilderd in schreeuwerige kleuren dan kan je hem wel aansprakelijk stellen. Je kan dan de vragen dat hij de ‘restwaarde’ (nieuwwaarde verminderd met de sleet) die het schilderwerk nog had vergoedt of dat hij de kosten van het verwijderen van de verf op de deuren betaalt.

Beveilig je op voorhand

Maak bij aanvang van de huur een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op waarin ook de staat van de muren en plafonds gedetailleerd wordt opgenomen. Verduidelijk dit aan de hand van een aantal foto’s. Neem bovendien een bepaling op in de huurovereenkomst over wat de huurder mag qua herschilderen of behangen.

Zo kan je bv. afspreken dat hij je toestemming moet vragen voor hij schildert. Je kan o.a. ook afspreken welke verf en kleur hij moet gebruiken als hij opnieuw schildert.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}