Moet je altijd een advocaat nemen in een huurgeschil?

9/07/2015

Als je met je huurder een discussie hebt die voor de vrederechter komt, moet je niet noodzakelijk een beroep doen op een advocaat. Je kan ook zelf naar de rechtbank gaan of je laten vertegenwoordigen door je echtgenoot of een bloed-of aanverwant.

Je huurder betaalt zijn huur niet tijdig of onderhoudt je woning niet. Je hebt hem zonder succes aangemaand het nodige te doen. In dat geval kan je een procedure starten voor de vrederechter.

Een advocaat moet niet

Bij een dergelijke procedure moet je niet noodzakelijk een beroep doen op de diensten van een advocaat. Je mag ook jezelf verdedigen. Bij zaken voor de vrederechter kan je bovendien een familielid sturen die je vertegenwoordigt. De wet zegt namelijk dat je voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel of arbeidsrechtbank vertegenwoordigd mag worden door je echtgenoot of door een bloed- of een aanverwant. Als je dat wil doen, moet je aan het familielid in kwestie wel een schriftelijke volmacht geven.

Enige ervaring is vereist

Hou er wel rekening mee dat een proces voeren voor de rechtbank niet zo eenvoudig is. Zo moet je vooreerst rekening houden met heel wat formaliteiten die je correct moet naleven. Bovendien is het belangrijk te weten wat je precies moet vorderen bij de rechtbank. Het is dan ook aan te raden zelf alleen naar de rechtbank te gaan (of een familielid te sturen) als je voldoende kennis van zaken hebt. Is dat niet het geval dan doe je beter een beroep op een advocaat. Maak met hem dan op voorhand goede afspraken over wat zijn tussenkomst je precies zal kosten.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}