Wie draait op voor schade door brand in een huurhuis?

13/07/2015

Wat als er brand uitbreekt in een huurhuis of een gehuurd appartement? Wordt de huurder of verhuurder hiervoor aansprakelijk gesteld? Immovlan.be geeft uitleg…

In principe is de huurder aansprakelijk voor een brand die uitbreekt in de woning of het appartement dat aan hem of haar wordt verhuurd. Lijden ook buren schade door de brand, dan draait de verhuurder daar voor op tenzij een fout van de huurder bewezen kan worden.

Schade aan eigen huis

Als er brand uitbreekt in het onroerend goed dat verhuurd wordt, dan is de huurder daar meestal voor aansprakelijk. Hij of zij moet het gehuurde goed immers in dezelfde staat aan teruggeven als deze waarin hij of zij het ontving bij aanvang van de huur.

Op die regel zijn er uitzonderingen. De huurder gaat immers vrijuit als bewezen kan worden dat hij of zij niets kon doen aan de brand. Zo is deze niet aansprakelijk als de schade ontstond door een geval van overmacht (bv. een blikseminslag) of als die te wijten was aan een fout van iemand anders (bv. een brandstichting door een pyromaan). De huurder gaat ook vrijuit als hij of zij kan aantonen dat de brand ontstond door een gebrek in de woning dat onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder valt (zo bv. een kortsluiting ten gevolge van een verouderde electriciteitsinstallatie). De huurder kan dan zelfs een vergoeding aan de verhuurder vragen voor de schade aan diens inboedel.

Schade bij de buren

Wordt er door de brand ook schade veroorzaakt aan de woning van de buren, dan staat de eigenaar daar in principe voor in. Je kan de verantwoordelijkheid wel doorschuiven naar je huurder als je kan aantonen dat de brand te wijten was aan zijn fout.

Andere afspraken

In het huurcontract kan een andere regeling afgesproken worden. Hierbij kan de aansprakelijkheid van de huurder voor brand worden beperkt of net uitgebreid. Het is overigens belangrijk om dit risico grondig te verzekeren (zie: Hoe je huis verzekeren als je het verhuurt?).

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}