Hoe je huis verzekeren als je het verhuurt?

13/07/2015

Als eigenaar neem je een brandverzekering voor de woning die je verhuurt. Verplicht je huurder om ook een verzekering te nemen. Je kan ook werken met een afstand van verhaal.

Verzekering niet altijd verplicht

Je bent als eigenaar wettelijk niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten voor je huis. Sloot je een lening af dan kan je bank je daar contractueel wel toe verplichten. Ook al ben je wettelijk of contractueel niet verplicht, sluit toch zulke verzekering af. Verzeker ook je aansprakelijkheid tegenover derden (zoals bijvoorbeeld je buren).

Verplicht je huurder om zich ook te verzekeren

Ook je huurder is wettelijk niet verplicht om een verzekering te nemen. Je kan hem daartoe in het huurcontract dat je met hem afsluit wel verplichten. Doe dat ook. Laat de huurder zowel zijn huurderaansprakelijkheid tegenover jou als verhuurder verzekeren als zijn aansprakelijkheid tegenover derden. Verplicht je huurder om ook zijn inboedel te verzekeren.

Afstand van verhaal

Je kan in de polis die je als eigenaar afsluit een clausule ‘afstand van verhaal’ laten opnemen. De verzekeraar vergoedt je dan bij een brand maar oefent vervolgens geen verhaal uit op je huurder. De extra kosten die je moet betalen voor dergelijke ‘afstand van verhaal’ kan je in het huurcontract ten laste leggen van je huurder.

De clausule ‘afstand van verhaal’ beveiligt je huurder niet noodzakelijk voor de schade die hij aanricht aan derden (zoals buren, …). Ook de inboedel van je huurder wordt niet gedekt door deze formule. Verplicht je huurder dan ook om bijkomende verzekeringen te nemen voor risico’s waarvoor de afstand van verhaal geen oplossing biedt.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}