Wanneer verjaren huurvorderingen?

31/07/2015

Je huurder betaalde je per vergissing teveel huur. Of je huurder heeft integendeel achterstallen in de betaling van zijn huur opgebouwd. In die gevallen moet je veelal rekening houden met een verjaringstermijn van vijf jaar.

Als je huurder teveel huur betaalde of als hij meer kosten betaalde dan er in werkelijkheid aan jou verschuldigd waren, dan heeft hij vijf jaar de tijd om deze van je terug te vorderen. Binnen deze vijf jaar moet je huurder je een aangetekend schrijven sturen om de bedragen terug te vragen. Hij kan dit zelfs nog doen als de huurovereenkomst intussen geëindigd is, tenzij je na de beëindiging een andersluidende overeenkomst afsloot.

Als je vervolgens niet spontaan terugbetaalt kan je huurder een rechtszaak tegen je opstarten. Hij moet dit doen binnen het jaar vanaf de datum van het versturen van het aangetekend schrijven. Doet hij dat niet dan is zijn vordering verjaard.

Er zijn achterstallen

Als je huurder integendeel huurachterstallen heeft of de kosten niet correct betaalde heb jij een vordering op hem. Je hebt in dat geval dezelfde termijn om dit op te vragen. Ook jij als verhuurder kan dan vijf jaar teruggaan in de tijd.

Voor een aanpassing van de huur aan de index gelden er strengere regels. Om die aanpassing te doen kan je maar drie maand teruggaan in de tijd. Bovendien is er een verjaringstermijn van 1 jaar als je een procedure bij de rechtbank aanhangig wil maken. Die termijn begint te lopen op het moment van het versturen van je aangetekende brief waarin je de indexatie vraagt.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)