Moet een huurder poetsen bij het einde van de huur?

28/09/2015

Op het moment dat de huurovereenkomst een einde neemt moet je huurder je woning of appartement in propere staat teruggeven, mits hij het ook in zulke toestand kreeg. Je kan in de huurovereenkomst verduidelijken wat hier onder moet worden verstaan.

Op het moment dat je huurder het huurhuis verlaat moet hij al zijn spullen meenemen. Bovendien moet het huis als hij vertrekt proper zijn. Wat dat precies betekent zorgt wel eens voor discussies. Om betwistingen te vermijden kan je in de huurovereenkomst verduidelijken wat je precies van je huurder verwacht. Zo kan je bijvoorbeeld afspreken dat je huurder de integrale woning (met inbegrip van keuken, badkamer, ingemaakte kasten enz.) grondig moet poetsen nadat hij zijn spullen verhuisde.

Hoe ga je te werk?

Maak bij het einde van de huur een afsluitende plaatsbeschrijving op samen met je huurder. Geef daarin aan wat de toestand is van de woonst. Laat je huurder die plaatsbeschrijving ook ondertekenen.

Is de woning niet proper of heeft je huurder niet gedaan wat in de huurovereenkomst staat, probeer het dan met hem op een akkoord te gooien. Spreek bijvoorbeeld af dat je de woning mag laten poetsen door een poetsploeg op kosten van je huurder (waarbij je bv. de kost afhoudt van de huurwaarborg). Je kan bv. een aantal namen en adressen bij de hand houden van poetsploegen en je huurder voor akkoord met het uitvoeren van de werken door één van deze firma’s laten tekenen.

Er is geen akkoord

Kom je niet tot een akkoord met je huurder en wil je een vergoeding omdat de woning niet voldoende proper is dan moet je een procedure starten voor de vrederechter. Overweeg op voorhand of het sop de kool hier wel waard is. Weet dat als je geen plaatsbeschrijving opmaakte bij het begin van de huur je huurder wel eens zou kunnen argumenteren dat de woning ook niet proper was toen hij er inging.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)