Als je huurder langer wil blijven…

21/10/2015

Als een huurovereenkomst eindigt na een opzeg, kan je huurder nog een verlenging vragen wegens buitengewone omstandigheden. Raak je het onderling niet eens, dan heeft de vrederechter het laatste woord.

 

Je verhuurt een huis of appartement waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Jij of je huurder zeggen de huurovereenkomst op (bv. omdat je er zelf in wil gaan wonen). Weet dan dat je huurder bij het einde van de opzegtermijn een verlenging van de huur kan vragen als hij buitengewone omstandigheden kan aantonen.

Wat is dat?

Buitengewone omstandigheden zijn omstandigheden waarop je huurder geen invloed heeft en die hem tijdelijk verhinderen om een andere woning te zoeken of om te verhuizen. Het kan bv. gaan om de hoge leeftijd van je huurder, diens ziekte, zwangerschap of plotse werkloosheid. Er kan bv. ook sprake zijn van buitengewone omstandigheden als je huurder aan het bouwen is en zijn woning nog niet klaar is.

Hoe vragen?

Als je huurder zo’n verlenging wil, moet hij dit aan je vragen ten laatste één maand voor het einde van het contract. Hij moet dit doen met een aangetekende brief.

Je hebt dan de keuze. Je kan akkoord gaan met je huurder om de huur te verlengen. In dat geval bepaal je samen vrij de duur van de verlenging. Weiger je dan beslist de vrederechter. De vrederechter houdt daarbij rekening met de belangen van beide partijen en met de eventuele hoge leeftijd van een van hen.

Als de rechter de verlenging toestaat kan hij ook een verhoging van de huurprijs toestaan. Gaf je als verhuurder een opzeg zonder motief en ben je ten gevolge daarvan een vergoeding verschuldigd, dan kan de rechter deze vergoeding verminderen of zelfs opheffen. De rechter beslist ook vrij over de duur van de verlenging. Hij moet wel een precieze einddatum aangeven.

Twee keer vragen?

Je huurder kan bij het einde van de eerste verlenging zelfs nogmaals een verlenging vragen als hij nieuwe buitengewone omstandigheden kan inroepen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaat.be)