Je huurder in collectieve schuldenregeling?

26/10/2015

Als je huurder zijn huur niet correct betaalt en in collectieve schuldenregeling gaat, riskeer je je geld deels kwijt te zijn. Doe een aangifte van schuldvordering.

Als je huurder in collectieve schuldregeling gaat, betekent dat dat hij in niet te beste financiële papieren zit en dat hij zijn schulden niet meer kan betalen. Er wordt dan door de rechtbank een schuldbemiddelaar aangesteld.

De verdere huur

Voor de huur van de volgende maanden is dat meestal geen probleem. Zolang je huurder in een collectieve schuldenregeling blijft, zal de schuldbemiddelaar de huur namelijk voorrang geven op de meeste andere schulden. Het wordt natuurlijk iets anders als de schuldbemiddeling herroepen wordt. In dat geval komt de bemiddelaar niet meer tussen en wordt het risico op niet-betaling alleen maar groter.

De achterstallen

De kans dat je de al opgebouwde huurachterstallen nog kan recupereren wordt heel wat kleiner. Doe hiervoor een aangifte van schuldvordering. Je moet dit in principe doen binnen de maand via een aangetekende brief bij de schuldbemiddelaar. Mogelijks recupereer je vervolgens een deel van de achterstallen in het kader van de afbetalingsregeling die wordt uitgewerkt.

Kan je de ontbinding vragen?

Door het feit dat je huurder in collectieve schuldenregeling gaat eindigt de huurovereenkomst niet automatisch.

Als de huurder je de huur niet betaalt tijdens de collectieve schuldenregeling of na een herroeping, kan je naar de vrederechter stappen om een ontbinding van de huurovereenkomst te vragen. Neem vooraleer je dit doet wel even contact met de schuldbemiddelaar om te zien of daar het probleem niet zit (en er bv. geen vergetelheid is van de bemiddelaar).

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}