Moet je een huurcontract na negen jaar nog opzeggen?

4/12/2015

Je verhuurt een woning of appartement in het kader van de woninghuurwet. Op het moment dat het huurcontract zijn einddatum bereikt verkies je de woonst niet langer aan je huurder te verhuren. Hoe ga je dan te werk?

Je sloot met je huurder een huurcontract af voor negen jaar. De einddatum nadert en je verkiest niet langer met dezelfde huurder in zee te gaan tegen de bestaande voorwaarden. Moet je dan een opzegbrief sturen naar je huurder of eindigt het contract automatisch op de in het huurcontract afgesproken einddatum?

Opzeg nodig

Het volstaat niet gewoon de einddatum van het contract af te wachten en dan te zeggen dat het huurcontract automatisch eindigde. Je moet integendeel de huurovereenkomst met je huurder uitdrukkelijk opzeggen. Dit doe je door aan elk van je huurders afzonderlijk een aangetekende opzegbrief te sturen. Ging je het oorspronkelijke contract aan voor negen jaar dan bedraagt de opzegtermijn die je als verhuurder moet naleven zes maanden.

En anders?

Als je geen opzeggingsbrief stuurt aan je huurder, dan loopt het huurcontract gewoon verder onder dezelfde voorwaarden (zo o.a. op het vlak van de huurprijs). Meer bepaald wordt het contract dan verlengd voor een periode van telkens 3 jaar. Je kan het contract telkenmale opzeggen tegen het einde van zo’n periode van drie jaar met naleving van een opzegtermijn van 6 maanden. Hierbij moet je geen reden opgeven. Je moet aan je huurder dan al evenmin een schadevergoeding betalen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)