Deze afspraken kan je met je huurder maken over mazout die nog in de tank zit

4/12/2015

Bij het einde van de huur laat je huurder je weten dat er nog mazout in de tank van de huurwoning zit. Hij vraagt je om hem hiervoor een vergoeding te betalen. Wat zijn je rechten?

Niet verplicht

Je huurder kan je niet verplichten om de mazout die nog in de tank zit aan hem te betalen. Hij kan de mazout laten zitten zonder daar een vergoeding voor te krijgen of hij kan de tank (laten) leegpompen en de mazout met zich meenemen. Dit laatste moet hij dan wel doen vooraleer het huurcontract een einde neemt. Na het einde van de huur mag hij de huurwoning en de tuin daarvan niet meer betreden.

Je zou je huurder ook kunnen doorverwijzen naar je nieuwe huurder en zeggen dat hij daar eventueel een regeling mee kan treffen.

Je woonde er eerst zelf

Wil je voor het eerst een huis verhuren waar je voordien zelf in woonde, dan kan het zijn dat er bij het begin van de huur nog mazout (die jij betaalde) in de tank zit. Ook hier geldt als regel dat je je huurder niet kan verplichten om deze over te nemen.

Je kan in het huurcontract hieromtrent wel afspraken maken. Je kan bv. overeenkomen dat je huurder je een prijs betaalt voor de mazout in kwestie. Een alternatief bestaat er bv. in af te spreken dat je huurder de tank in dezelfde mate moet vullen tegen het einde van de huur. Hou er rekening mee dat deze laatste afspraak in het gedrang kan komen als je huurder in de loop van de huur met de noorderzon verdwijnt. Kies je voor deze laatste werkwijze noteer dan bij aanvang van de huur hoeveel mazout er nog in de tank zit. Laat je huurder dit voor akkoord ondertekenen. Hierbij kan je bijvoorbeeld een peilstok gebruiken en noteren hoeveel centimeter mazout er nog aanwezig is in de tank.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}