Als je huurder bomen en planten niet snoeit…

7/12/2015

Je verhuurt een woning met een tuin. Je stelt vast dat je huurder nalaat de planten en bomen te snoeien waardoor er een echte wildgroei ontstaat. Wat kan je in dat geval doen?

 

Als je een woning verhuurt moet je huurder het huis en de tuin ‘als een goede huisvader’ onderhouden. Je mag van hem verwachten dat hij geregeld het gras maait en dat hij het onkruid wiedt. Bovendien mag je van hem eisen dat hij de bomen en planten snoeit.

Verduidelijk de verplichting

Om alle discussies te vermijden kan je deze verplichting ook expliciet in de huurovereenkomst opnemen. Je kan daarin verduidelijken wat je precies van je huurder verwacht op het vlak van het onderhoud van de tuin. Op die manier kunnen er naderhand geen misverstanden ontstaan.

Je huurder houdt zich er niet aan

Als je vaststelt dat je huurder zich niet aan deze verplichting houdt, kan je hem aanmanen om dat alsnog te doen. Doe dat eerst mondeling. Helpt ook dat niet dan kan je een aangetekende ingebrekestelling sturen. Loopt de situatie echt de spuigaten uit dan kan je eventueel een procedure starten bij de vrederechter. In die procedure kan je vragen om je huurder te ‘dwingen’ de tuin te onderhouden. In extreme gevallen kan je ook de ontbinding van de huurovereenkomst vragen.

Zelf de werken uitvoeren doe je maar beter niet. Je moet je huurder nu eenmaal het rustig genot geven van het door hem gehuurde pand. Dat betekent ook dat je niet zomaar in de mee verhuurde tuin mag gaan zonder de toestemming van je huurder te hebben.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)