Eindigt de huur als je huurder naar een rusthuis gaat?

11/12/2015

Je huurder verhuist naar een rusthuis. Hij vraagt je om de huur van de ene dag op de andere te mogen beëindigen zonder opzegtermijn of vergoeding. Wat zijn je rechten?

Je verhuurt je woning of appartement aan een bejaarde huurder. In dat geval bestaat de kans dat deze in de loop van de huurovereenkomst naar een rusthuis gaat. Dat kan een weloverwogen beslissing zijn of het kan gaan om een dringende en noodzakelijke actie (omdat je huurder bv. ten val kwam en van de ene dag op de andere niet meer zelfstandig kan wonen).

Geen automatisch einde

Het feit dat je huurder naar een rusthuis gaat vormt op zich geen reden om de huurovereenkomst te beëindigen. Je huurder die ‘weg wil’ moet dan ook in principe een opzegging geven en eventueel een schadevergoeding betalen als hij de huurovereenkomst beëindigt in de loop van de eerste drie jaar daarvan.

Tenzij overmacht

Als je huurder plots naar het rusthuis moet omdat hij (na bv. een val of een ziekte) niet meer in het huurpand kan blijven, dan kan hij eventueel argumenteren dat er sprake is van overmacht. Dat is ‘een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de huurder en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van zijn verbintenissen’. De kans bestaat dat een rechter die wordt geconfronteerd met dit argument dat ook volgt.

Hoe ga je praktisch te werk?

Ingeval van een dringende opname in een rusthuis probeer je best een akkoord te sluiten met je huurder (voor zover die nog wilsbekwaam is). Je kan bijvoorbeeld afspreken de opzegtermijn die hij moet geven en/of de vergoeding die hij moet betalen te beperken. Is er geen sprake van een dringende opname dan kan je vragen dat je huurder de normale opzegtermijn of –vergoeding naleeft/betaalt.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)