Een geschil met je huurder? Zo kan je je verzoenen bij de vrederechter

4/01/2016

Als je een discussie hebt met je huurder kan een verzoeningsprocedure bij de vrederechter wel eens tot een oplossing leiden. Hoe ga je hierbij te werk?

Bij de vrederechter kan je niet alleen terecht voor een ‘echte’ procedure tegen je huurder. Je kan er ook een verzoeningspoging doen.

Hoe ga je te werk?

Om zo’n verzoening te starten volstaat het dat je een brief schrijft aan de bevoegde vrederechter. Dit is de rechter die bevoegd is voor het kanton waar je huurpand is gelegen. Je hoeft deze brief zelfs niet eens aangetekend te versturen. In die brief geef je aan wie jij bent en wie je wil oproepen in verzoening (naam en adres). Verder geef je kort aan waarover het geschil dat je met je huurder hebt gaat.

Een alternatief bestaat erin dat je langsgaat op de griffie van het vredegerecht en daar aangeeft dat je een verzoening wil starten.

Hoe verloopt het?

Jij en je huurder worden vervolgens door de vrederechter uitgenodigd om aanwezig te zijn op een welbepaalde datum en uur. Je kan een advocaat of een bloed-of aanverwant in je plaats sturen. Geef deze laatste wel een volmacht. Op de gestelde datum tracht de vrederechter jullie te verzoenen. Lukt dat, dan wordt hiervan een proces-verbaal opgesteld. Dat heeft dezelfde waarde als een vonnis.

Komt je huurder niet opdagen of kom je niet tot een akkoord, dan is de verzoeningspoging een maat voor niets. De vrederechter doet in dat geval geen uitspraak. Wil je dat hij dat toch doet, dan moet je alsnog een echte procedure opstarten.

Een verzoeningsprocedure is gratis. Laat je je bijstaan door een advocaat, dan moet je wel zijn kosten betalen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}