Kan je verhuren aan ‘een vennootschap in oprichting’?

4/01/2016

Je wil een handelspand verhuren. Als kandidaat-huurder meldt zich een zogenaamde vennootschap in oprichting. Kan die van je huren en wat moet je er van weten?

Een kandidaat-huurder laat je weten dat hij zijn zaak wil uitbaten via een vennootschap die nog niet bestaat en nog moet worden opgericht. Hij vraagt je of hij de huurovereenkomst met jou kan afsluiten in naam en voor rekening van een zogenaamde ‘vennootschap in oprichting’.

Op zich kan het

Je kan inderdaad een huurovereenkomst afsluiten met een vennootschap in oprichting. Wordt de vennootschap nadien opgericht, dan is dat de werkelijke huurder.

Hiervoor moet een dubbele voorwaarde vervuld worden. De vennootschap moet vooreerst binnen de twee jaar na het sluiten van het huurcontract rechtspersoonlijkheid krijgen. Bovendien moet de vennootschap binnen de twee maanden na het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid de huurverbintenis overnemen. De vennootschap wordt dan huurder van bij het begin van het huurcontract.

Wat als ze er niet komt?

Wordt de vennootschap niet (tijdig) opgericht of neemt ze de huurverbintenissen niet over, dan is diegene die in naam van de vennootschap in oprichting het huurcontract tekende aansprakelijk voor de aangegane verbintenis. Je kan dan eisen dat hij de verplichtingen uit het huurcontract naleeft. Je kan met hem hierover wel andere afspraken maken (het is als verhuurder natuurlijk beter dat niet te doen).

Vraag waarborgen

Als een vennootschap nog moet worden opgericht weet je natuurlijk niet hoe solvabel die zal zijn. Vraag dan ook voldoende waarborgen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}