Mag je handelshuurder verbouwingen doen?

18/01/2016

Als je een handelspand verhuurt mag je huurder daarin verbouwingen doen. Hij moet je daarvan wel verwittigen. Wat zijn je rechten?

 

Je huurder mag verbouwingen aan je pand doen die dienstig zijn voor zijn onderneming en waarvan de kosten drie jaar huur niet te boven gaan. Het is wel vereist dat hierdoor de veiligheid, stabiliteit en esthetische waarde van het gebouw niet in het gedrang komen. In onderling akkoord met jou kan je huurder ook werken doen die meer dan drie jaar huur kosten.

Hij moet je verwittigen

Je huurder moet je op voorhand verwittigen van de werken in kwestie. Hij moet je via een aangetekende brief of deurwaardersexploot daarvan in kennis stellen. Hij moet je ook de plans en bestekken overmaken.

Je hebt dan het recht om je tegen de werken te verzetten. Dit moet je doen binnen de dertig dagen na de ontvangst van het bericht van je huurder en dit via een aangetekende brief of deurwaardersexploot. Doe je dat niet, dan word je geacht in te stemmen met de verbouwingen.

Wil je huurder ondanks je verzet toch de verbouwingen uitvoeren, dan moet hij je binnen de dertig dagen dagvaarden.

Niet gedaan

Als je huurder werken uitvoert zonder deze procedure na te leven, kan je de werken doen stopzetten. Hiervoor moet je naar de vrederechter stappen. Je kan ook, hetzij in de loop van de huur, hetzij bij het eindigen ervan, eisen dat de lokalen in hun vroegere toestand worden hersteld. Bovenop kan je eventueel een schadevergoeding vragen. Als je de onterecht uitgevoerde werken op het einde van de huur behoudt, ben je daarvoor aan je huurder geen vergoeding verschuldigd.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}