Kan je een huurcontract voor korte duur opzeggen?

2/02/2016

Je verhuurt een huis of appartement (waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft) voor korte duur. Kan je dit contract dan tussentijds opzeggen?

Huurcontract voor korte duur opzeggen

De woninghuurwet laat je toe met je huurder een kortlopend contract aan te gaan. Zo kan je bijvoorbeeld je huis verhuren voor zes maand, één, twee of zelfs drie jaar. Zo’n kortlopend contract mag in elk geval niet langer lopen dan drie jaar.

Tussentijds opzeggen kan niet.

Je kan een dergelijk kortlopend contract niet tussentijds opzeggen en dit ook niet om zelf in de woning of het appartement te gaan wonen. Ook je huurder kan dat trouwens niet. De woninghuurwet voorziet geen enkele mogelijkheid om het contract vroegtijdig stop te zetten.

Als je in het huurcontract een clausule zet dat een vervroegde opzeg toch mogelijk is, gaan de meeste rechters ervan uit dat je huurder zich op die clausule kan beroepen maar dat jij dat (als verhuurder) niet kan.

Opzeggen tegen het einde

Het kortlopend contract eindigt niet automatisch op het einde van de looptijd. Als je het wil beëindigen tegen de einddatum dan moet je het opzeggen. Gebruik hiervoor een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Je moet hierbij een opzegtermijn van drie maand naleven.

Als je dat niet doet, dan loopt het huurcontract verder en wordt het automatisch een huurcontract van negen jaar. Hierbij gaat men er dan vanuit dat dat huurcontract inging op de datum waarop de oorspronkelijke overeenkomst van korte duur van start ging.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}