Kan je een handelshuur opzeggen?

2/02/2016

Een handelshuur wordt meestal aangegaan voor negen jaar. Kan je als verhuurder in de loop van die negen jaar de huur opzeggen? En kan je huurder dat doen?

Handelshuur opzeggen

De handelshuurwet bepaalt dat handelshuurovereenkomsten worden aangegaan voor minstens negen jaar. Je huurder heeft bovendien het recht drie keer een hernieuwing van de huur te vragen.

In de loop van deze 9 jaar kan je de huur maar uitzonderlijk opzeggen. Ook je huurder kan slechts beperkt een einde maken aan het contract

Je huurder kan het om de drie jaar

Je huurder kan de huur alleen maar tussentijds opzeggen tegen het verstrijken van een driejaarlijkse periode. Meer bepaald kan hij dat doen door een opzegtermijn te geven van zes maanden. Je huurder moet deze opzeg niet motiveren. Hij moet hem doen via een aangetekende brief of een gerechtsdeurwaardersexploot.

Jij kan het als je zelf het pand gaat gebruiken

Als verhuurder kan je de huurovereenkomst enkel beëindigen als je dat expliciet in de huurovereenkomst overeenkwam. In het huurcontract kan je namelijk een clausule opnemen die je toelaat de huur te beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode om in het verhuurde pand zelf een handel te beginnen. Deze opzegmogelijkheid bestaat ook als bepaalde familieleden in het huurpand een zaak willen beginnen.

Als je van deze opzegmogelijkheid gebruik wil maken moet een opzegtermijn naleven van één jaar. Je moet voor de opzeg een aangetekende brief of deurwaardersexploot gebruiken. Je moet eventueel ook een vergoeding betalen aan je huurder.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}