Mag je bij een handelshuur de huurprijs aanpassen aan de index?

5/02/2016

Je verhuurt een commercieel pand aan een winkelier met een handelshuurcontract. Mag je de huurprijs dan aanpassen aan de index? Hoe ga je daarbij te werk?

Als je een huis of appartement verhuurt onder de woninghuurwet, dan kan je als verhuurder de huurprijs aanpassen aan de index, tenzij je die mogelijkheid in het huurcontract hebt uitgesloten. Bij een handelshuur gelden er andere spelregels.

Geen indexering, tenzij overeengekomen 

Bij een handelshuur wordt de huurprijs niet aangepast aan de index, tenzij je in de huurovereenkomst expliciet overeenkwam dat zo’n indexatie toch zal plaatshebben. Het is dan ook belangrijk zulke bepaling niet te vergeten. 

Hoe formuleren? 

Als je een indexclausule opneemt, is het niet om het even hoe je die formuleert. De wet zegt namelijk dat je de huurprijs maar één keer per jaar mag indexeren en dit ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De wet geeft ook aan dat de aangepaste huurprijs niet hoger mag zijn dan het bedrag verkregen door toepassing van de volgende formule : basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand die voorafgaat aan de maand tijdens welke de overeenkomst is afgesloten. Bij dit alles moet je de gezondheidsindex in aanmerking nemen.

Vraag het op

Je kan in de clausule zetten dat de indexering automatisch gebeurt of op verzoek van één van de partijen. Betaalt je huurder niet spontaan de aanpassing vraag ze dan bij hem op. Weet daarbij dat de vordering tot betaling van de index verjaart na één jaar.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}