Huurder of verhuurder: wie draait op voor vorstschade?

29/02/2016

De wintermaanden zijn in het land. Bij vriestemperaturen bestaat het risico dat de waterleiding of buitenkraantjes van de woning die je verhuurt bevriezen. Wie dient de kosten te betalen als dat gebeurt?

De huurder moet ervoor zorgen. Als verhuurder kan je in de loop van de huurovereenkomst niet zomaar binnen gaan bij je huurder. Je kan al evenmin weten in welke mate je huurder de ruimtes die hij van je huurt wel verwarmt. Het is dan ook de taak van de huurder om ervoor te zorgen dat hij waterleidingen, boiler enz. beschermt tegen de kou en dat hij het huurhuis voldoende verwarmt. Hij is nu eenmaal verplicht om het gehuurde goed te onderhouden als een goede huisvader.

Het is niettemin aangewezen dat je in het huurcontract een clausule zet waarin dit expliciet wordt geregeld. Zo kan je bv. bepalen dat je huurder waterleidingen en boiler dient te beschermen tegen vorst en dat hij buitenkraantjes moet afzetten. Op die manier vermijd je meteen elke discussie. Bepaal ook dat je huurder opdraait voor de kosten en schade als hij zich hier niet aan houdt.

De huurder betaalt 

Ontstaat er toch vorstschade aan je woning, dan draait de huurder er voor op. De verhuurder kan dan eisen dat het probleem op kosten van de huurder wordt hersteld. Ook voor de eventuele gevolgschade (bv. waterschade) die wordt veroorzaakt, is de huurder aansprakelijk. Als verhuurder hoef je dan ook niet akkoord te gaan als je huurder de rekening van de herstelling aftrekt van de huur die hij je moet betalen of als hij de rekening van de herstelling naar jou laat doorsturen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)