Kan je een huurovereenkomst beëindigen in onderling akkoord?

1/03/2016

Je bent het met je huurder eens om in onderling akkoord een einde te maken aan de huurovereenkomst die tussen jullie bestaat. Is zo’n afspraak geldig? Moet je ze op papier zetten?

In de loop van de huurovereenkomst zijn jij en je huurder het erover eens om een einde te maken aan de huur. Hoe moet je dan te werk gaan?

Het is perfect geldig 

Je kan samen met je huurder perfect onderling afspreken dat er aan de huur een einde komt in onderling akkoord. Zo’n afspraak is zonder meer geldig. Dit geldt zowel als je een woning of appartement verhuurt als ingeval je bv. een garage, bureelruimte of studentenkamer verhuurt.

Is er sprake van een handelshuur, dan geldt een bijkomende voorwaarde. Meerbepaald moet dit akkoord dan bij de notaris worden vastgelegd in een notariële akte of  moet je allebei een verklaring afleggen bij de vrederechter.  Klik hier voor meer uitleg over dit onderwerp.

Mits alle huurders akkoord zijn 

Zorg er wel voor dat alle huurders het eens zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. Je hebt daarbij niet alleen de handtekening nodig van alle partijen die de overeenkomst ondertekenden maar ook van de echtgenoot of wettelijke samenwoner van je huurder.

Zet de afspraken op papier 

Zet de afspraken die je met je huurder maakt over een beëindiging in onderling akkoord ook op papier. Doen dat in de vorm van een overeenkomst. Maak het document op in evenveel exemplaren als er partijen zijn en laat iedere partij tekenen.

Geef duidelijk aan wanneer de overeenkomst precies eindigt. Wil je dat je huurder je een vergoeding betaalt voor de beëindiging? Neem dat dan op. Spreek ook af wanneer de afsluitende staat zal worden opgemaakt.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)