Moet je een huurcontract voor korte duur opzeggen?

4/03/2016

Je verhuurt een woning of appartement (waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft) voor korte duur. Moet je de huurovereenkomst dan tegen de voorziene einddatum nog opzeggen? Wat gebeurt er als je dat niet doet?

Als je een woning verhuurt in het kader van de woninghuurwet kan je ook een kortlopend contract afsluiten. De duur hiervan mag maximaal drie jaar bedragen. Je kan een kortlopend contract ook verlengen. Hiervoor is wel vereist dat de termijn van de aanvankelijke en de nieuwe huurovereenkomst samen niet meer bedraagt dan drie jaar. Deze verlenging moet schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden gebeuren.

Moet je opzeggen? 

Je moet een huurovereenkomst voor korte duur wel degelijk opzeggen. Ze eindigt dus –in tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht- niet automatisch door het verstrijken van de termijn. Je moet een opzeg geven van drie maand. Ook je huurder kan zulke opzeg geven als hij wil dat de huurovereenkomst eindigt tegen de contractueel afgesproken einddatum.

En anders?

Zeggen jij of je huurder de huurovereenkomst niet op, dan wordt deze stilzwijgend verlengd. Er ontstaat dan een huurovereenkomst voor negen jaar. Deze negen jaar worden gerekend van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die welke bepaald waren in de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte duur. 

Gaf je wel een opzeg maar laat je uiteindelijk je huurder na de einddatum toch wonen zonder dat je je verzet, dan gelden dezelfde regels.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}