Zo zorg je ervoor dat een afsluitende plaatsbeschrijving wordt opgemaakt

7/03/2016

Bij het einde van een huurovereenkomst is het belangrijk dat een afsluitende staat wordt opgemaakt – een plaatsbeschrijving. Hoe ga je te werk om ervoor te zorgen dat je huurder zijn medewerking daaraan verleent?

Als je bij het einde van de huur geen afsluitende staat opstelt, kan je niet bewijzen in welke staat je huurder de huurwoning achterliet. Deze staat maak je best op als de huurder het huis al leeg maakte en voor hij of zij de sleutels aan je afgeeft. Doe je dat vroeger, dan riskeer je dat je huurder bij de verhuis nog schade veroorzaakt.

Voorzie het in de huurovereenkomst 

Je kan in de huurovereenkomst een clausule opnemen dat de afsluitende staat – behoudens afwijkend akkoord – wordt opgemaakt de laatste dag van de huur (en dit bijvoorbeeld om 16 uur). Je kan meteen bepalen dat als de huurder niet opdaagt een zogenaamde derde-beslisser (zoals bijvoorbeeld een architect) de staat opmaakt. Zorg ervoor dat je al een concreet persoon (naam, adres) aangeeft in het huurcontract en spreek tevens de procedure af die gevolgd moet worden.

Maak afspraken en maan de huurder aan 

Staat er geen zulke bepaling in de huurovereenkomst, maak dan van zodra je weet dat de huur zal eindigen een afspraak met je huurder. Spreek een concrete datum en uur af waarop de afsluitende staat zal worden opgemaakt. Weigert je huurder afspraken met jou te maken, stuur hem dan een aangetekende brief en maan hem aan op de aangegeven datum en uur aanwezig te zijn om de staat op te maken.

Stap naar de vrederechter 

Komt je huurder niet opdagen, stap dan naar de vrederechter. Vraag dat deze een deskundige aanstelt om de afsluitende staat op te maken. Neem in dat geval de sleutels niet in ontvangst.

Als je huurder in zulk geval de sleutels opstuurt, stuur hem dan een aangetekende brief dat je ze in ontvangst nam onder alle voorbehoud. Geef meteen aan dat daaruit geen aanvaarding van de staat van het pand afgeleid kan worden. Overhandig de sleutels dan tijdelijk aan een gerechtsdeurwaarder tot een deskundige door de vrederechter is aangesteld.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}