Als een huurder langer dan 9 jaar wil huren…

15/03/2016

Een kandidaat-huurder wil je appartement of huis voor langer dan negen jaar huren. Hij vraagt je om een contract op te maken voor vijftien jaar. Maar kan dat wel?

Als je verhuurt in het kader van de woninghuurwet, wordt zo’n contract geacht te zijn aangegaan voor 9 jaar. Je kan echter in akkoord met je huurder ook een contract voor een langere duur aangaan. Zo kan je het contract bijvoorbeeld afsluiten voor 10, 11, 15 of zelfs 20 jaar. 

Hoe opmaken?  

De huurwet zegt dat je zo’n huurovereenkomst schriftelijk moet opmaken. Een onderhands geschrift is echter eigenlijk niet voldoende. Zo’n contract moet in principe namelijk ook op het hypotheekkantoor overgeschreven worden in een register. Hiervoor is een notariële akte nodig. Gaat u niet langs de notaris (met alle kosten vandien), dan is de overeenkomst tussen jou en de huurder wel geldig, maar kan een eventuele nieuwe eigenaar zeggen dat hij maar voor negen jaar gebonden is.

Hoe opzeggen? 

Bij een huur die voor langer dan 9 jaar wordt aangegaan, gelden dezelfde opzegmogelijkheden als bij een huurovereenkomst voor negen jaar. Jij als verhuurder kan de huur bijvoorbeeld (onder voorwaarden) opzeggen om verbouwingswerken te doen of omdat je zelf in het huurpand gaat wonen.  

Je huurder kan te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van drie maand. Zegt hij op de eerste drie jaar van de overeenkomst, dan moet hij je een vergoeding betalen. De vergoeding die jij moet betalen als je opzegt tegen het verstrijken van de derde driejarige periode of van een volgende driejarige periode bedraagt drie maanden huur.

Wat bij het einde van de huur? 

Ofwel jij, ofwel je huurder moeten de huur opzeggen tegen de normale einddatum daarvan. Hierbij moet je een opzegtermijn naleven van tenminste zes maand. Doe je dat niet, dan wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd.

Nog dit : je kan ook een levenslange huurovereenkomst afsluiten met je huurder. Daarvoor gelden specifieke regels.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}