Kan je de huur automatisch laten ontbinden bij een fout van je huurder?

18/03/2016

Je zou in het huurcontract dat je met je huurder afsluit een clausule willen zetten dat de huur automatisch ontbonden wordt als je huurder bepaalde verplichtingen niet naleeft. Maar kan dat wel?

In de meeste contracten die je afsluit kan je een zogenaamd uitdrukkelijk ontbindend beding opnemen. Zo’n clausule laat je toe de overeenkomst ten laste van de andere partij te ontbinden in de gevallen die in de bepaling in kwestie staan.

Het zou natuurlijk handig zijn als je zo’n clausule zou kunnen inlassen in een huurcontract. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen bepalen dat de huur ten laste van je huurder ontbonden wordt als deze een huurachterstal heeft van bijvoorbeeld twee maanden.

Niet geldig

Een dergelijke clausule is niet geldig. Je kan ze zelfs niet opnemen in huurcontracten die niet vallen onder de woninghuurwet. De wet zegt immers dat in huurcontracten met betrekking tot onroerende goederen de uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde voor niet geschreven wordt gehouden.

Een contractuele wanprestatie van je huurder (zoals het niet tijdig betalen van de huur, het niet onderhouden van je pand, …) kan dus nooit automatisch een einde maken aan je huurovereenkomst.

Wat kan je dan wel doen?

Komt je huurder tekort aan zijn verplichtingen, dan moet je hem in eerste instantie in gebreke stellen. Helpt ook dat niet, dan kan je naar de vrederechter stappen en daar een procedure opstarten. Hierbij kan je onder andere de ontbinding van de huurovereenkomst ten laste van je huurder vragen

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)