Wie betaalt huurschade veroorzaakt door huisgenoten van je huurder?

25/03/2016

Je huurder heeft een nieuwe partner die bij hem komt inwonen. Of hij nodigt een aantal kennissen uit voor een feestje. Wat gebeurt er als deze mensen schade veroorzaken aan het pand dat je verhuurt? Kan je je huurder daarvoor aansprakelijk stellen?

Schade aan je huurwoning of –appartement kan ook worden aangebracht door andere personen dan je huurder. Wat zijn dan je rechten?

De wet is duidelijk 

In de wet staat duidelijk dat je huurder aansprakelijk is voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders. Je huurder kan deze schade dus niet door jou als verhuurder laten dragen. Als verhuurder zal je de schade wel moeten kunnen bewijzen. Hierbij kan nog eens worden gewezen op het belang van een omstandige plaatsbeschrijving die wordt opgemaakt bij het begin van de huur.

Wie zijn huisgenoten? 

Wie als huisgenoot moet worden aanzien, wordt volgens heel wat rechters ‘ruim’ bekeken. Het gaat dan om iedereen die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde goed bevindt. Het gaat dus niet alleen om de inwonende partner en kinderen maar ook om gasten en toevallige bezoekers. Personen die tegen de wil van de huurder binnenkomen in het verhuurde pand kunnen dan weer niet als een huisgenoot worden beschouwd.

Wat kan je vragen? 

Je kan van je huurder ingeval van schade een schadevergoeding vragen. Dat is echter niet alles. Je kan in bepaalde gevallen ook eventueel de ontbinding van de huur vragen.

  

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}