Deze bijlagen moet je voegen bij een huurcontract

29/03/2016

Als je een huis of appartement verhuurt in het kader van de woninghuurwet moet je een aantal bijlagen voegen bij de huurovereenkomst. Over welke zaken gaat het en waar kan je ze terugvinden?

De woninghuurwet bepaalt expliciet dat aan een huurovereenkomst twee bijlagen moeten worden gevoegd. 

Waarover gaat het?

Vooreerst moet je er een copie aan toevoegen van het Koninklijk Besluit van 8 juli 1997. Daarin staan de voorwaarden waaraan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats moet voldoen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Daarnaast moet je een bijlage toevoegen die uitleg geeft over een aantal belangrijke aspecten van het woninghuurrecht. Deze bijlage verschilt naargelang het gewest (Vlaanderen, Wallonië of Brussel) waar het onroerend goed is gelegen.

Waar vind je ze?

Je hoeft deze documenten niet zelf op te stellen of er naar op zoek te gaan. Je kan ze eenvoudig online downloaden. Dit kan je doen via deze website.

Hoe opnemen in het contract?

Voeg de documenten in kwestie als bijlagen bij de eigenlijke huurovereenkomst. Vermeld daarbij onderaan de huurovereenkomst welke bijlagen je precies voegt. 

Als verhuurder zal jij bij een discussie moeten bewijzen dat de bijlagen effectief gevoegd waren. Het is dan ook aangewezen dat je op elke pagina van de bijlagen door je huurder ook nog eens een paraf laat zetten. Zo heb je meteen een bewijs dat je ze voegde.

 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}