Welke huurwaarborg vraag je als je een vakantieverblijf verhuurt?

5/04/2016

Je bent eigenaar van een appartement aan de Belgische kust of een chalet in de Ardennen. Je verhuurt deze in de vakantieperiodes aan vakantiegangers. Welke huurwaarborg kan je vragen?

Als je je tweede verblijf verhuurt aan vakantiegangers voor periodes van een week, twee weken of zelfs een maand, is de woninghuurwet niet van toepassing. De strenge regels die daarin staan over de huurwaarborg spelen dan ook niet. Met welke regels moet je wel rekening houden?

Keuze qua bedrag

Je kan in dat geval samen met je huurder overeenkomen welke huurwaarborg je aan hem of haar vraagt. Er is dus geen wettelijke grens waar de waarborg niet mag boven gaan. Je kan bijvoorbeeld aanknopen bij een bedrag dat overeenkomt met de eigenlijke huurprijs (zo bv. een waarborg ten belope van één week huur als je voor een week verhuurt).

De vorm

De huurwaarborg moet in dat geval ook niet gestort worden op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder bij een bank. Je mag de waarborg ook cash aan jou laten betalen of laten storten op je rekening.

Bij het einde van de huur moet je wel nog met je huurder akkoord gaan over wat er met de waarborg gebeurt. Je moet met andere woorden afspreken of je huurder die (al dan niet deels) terugkrijgt dan wel of jij hem als verhuurder mag houden (omdat er bijvoorbeeld schade werd berokkend in je pand). Raak je het niet eens, dan zal de vrederechter het laatste woord hebben.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}