Moet je verwantschap bewijzen bij opzeg voor eigen gebruik?

8/04/2016

Als je een huurovereenkomst opzegt voor eigen gebruik, moet je in de opzegbrief aangeven wie je huis of appartement zal betrekken en welke verwantschap je met die persoon hebt. Soms moet je daar ook het bewijs van leveren.

Bij een woninghuur kan je als verhuurder de huurovereenkomst soms beëindigen als bepaalde familieleden hun intrek willen nemen in de woning. De voorwaarden hiervoor vind je hier terug. Maar kan je huurder in dat geval eisen dat je het bewijs levert van de verwantschap die tussen jou en je familielid bestaat?

Je moet het ‘standaard’ niet bewijzen 

Je bent niet verplicht om als bijlage aan je opzegbrief een bewijs mee te sturen van je (aan)verwantschap met diegene die je woning of appartement in de toekomst zal betrekken. Het heeft dan ook geen zin dat te doen.

Je huurder kan het wel vragen 

Je huurder kan naderhand wel vragen dat jij als verhuurder die band bewijst. Als hij dat doet moet je binnen de twee maanden na zijn verzoek dat bewijs leveren. Je kan dit bijvoorbeeld doen door een kopie bij te brengen van trouwboekjes van je gezamenlijke ouders, enz. 

De sanctie 

Ga je niet (tijdig) in op de vraag van je huurder, dan kan deze een procedure starten voor de vrederechter om de nietigheid van de opzegging te vorderen. Hij kan dat doen tot uiterlijk twee maanden alvorens de opzeggingstermijn verstrijkt. Deze termijn is een vervaltermijn. Als je huurder de vordering niet tijdig instelt kan hij dat nadien niet meer doen.

  

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}