Kan een handelshuur vervroegd beëindigd worden?

15/04/2016

Een handelshuurovereenkomst wordt in principe aangegaan voor negen jaar. Kan een huurder vervroegd een einde maken aan deze overeenkomst? Moet hij deze opzeg ook motiveren?

Hoewel een handelshuurcontract meestal wordt aangegaan voor negen jaar (waarna er hernieuwingen mogelijk zijn) wil de huurder misschien wel vroeger weg. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat hij een ander pand wil huren of kopen of dat de zaken nu eenmaal niet zo goed gaan en hij de winkel wil sluiten.

Opzeggen kan elke drie jaar 

De huurder kan de huurovereenkomst beëindigen tegen het verstrijken van een driejaarlijkse periode. Hierbij moet hij een opzegtermijn naleven van zes maanden. De huurder moet deze opzeg geven via een aangetekende brief of een gerechtsdeurwaardersexploot maar moet geen motivatie geven. Hij moet met andere woorden in zijn opzegbrief geen redenen aangeven waarom hij een einde maakt aan het huurcontract. Als de huurder de huur op deze wijze beëindigt, moet hij ook geen opzegvergoeding aan de verhuurder betalen.

Je kan dit niet uitsluiten 

In het huurcontract dat de huurder met de verhuurder afsluit, kan deze opzegmogelijkheid niet uitgesloten worden. Wordt er toch een bepaling opgenomen waarbij deze mogelijkheid ontnomen wordt, dan is die niet geldig. 

In akkoord uiteen? 

De huurder kan natuurlijk ten allen tijde een overeenkomst afsluiten met de verhuurder waarbij de handelshuur in onderling akkoord wordt beëindigd. In het kader van zulk akkoord kan er overeenkomen worden dat de huurder ook een vergoeding betaalt. Meer informatie over deze mogelijkheid vind je hier.

  

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}