Moet je de huur opzeggen met een aangetekende brief?

1/08/2016

Je huurt of verhuurt een huis of appartement. Moet je als je de huur wil opzeggen gebruik maken van een aangetekende brief. Of kan je bijvoorbeeld de opzeg ook mondeling geven?

Meestal wordt aangeraden om woninghuurovereenkomsten op te zeggen met een aangetekende brief. Maar is dat ook een verplichting? En is je opzeg geldig als je op een andere manier een einde maakt aan de huur?

Geen verplichting

In de wet staat niet dat je verplicht bent op te zeggen via een aangetekende brief. Toch doe je dat maar beter wel. Als je namelijk een mondelinge opzeg geeft of je stuurt bijvoorbeeld een gewone brief of sms, dan heb je geen bewijs dat je effectief tot verzending overging van de opzeg. Betwist de bestemmeling nadien de ontvangst, dan riskeer je niet te kunnen bewijzen dat je een opzeg gaf.

Je zou ook kunnen werken met een gerechtsdeurwaarder die je opzegbrief laat betekenen. Gelet op de kosten die hieraan verbonden zijn gebruik je deze optie evenwel beter niet.

Stuur de brief tijdig 

De opzeg die je geeft gaat maar in de eerste van de maand volgend op deze waarin de opzeg wordt gegeven. Om discussies te vermijden verstuur je je aangetekende brief best enkele dagen voor het einde van de maand. Je riskeert anders dat de bestemmeling zegt dat de brief hem niet tijdig bereikte en dat de huuropzeg dus maar een maand nadien ingaat.

Soms motiveren

Ben je verhuurder? Hou er dan rekening mee dat je de opzeg soms moet motiveren. De wet geeft daarbij strikte voorwaarden aan. Je moet dit bijvoorbeeld doen als je de woning zelf wil gaan bewonen (of een familielid daarin zijn intrek wil laten nemen) of als je bijvoorbeeld bepaalde verbouwingen wil laten doen aan je huis.

  

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}