Huurachterstallen? Zo sluit je een afbetalingsplan af

4/10/2016

Een huurder heeft door tijdelijke financiële problemen huurachterstallen opgebouwd. In dat geval kan de verhuurder met hem eventueel een afbetalingsplan overeenkomen. Hoe ga je hierbij te werk?

 

Als een huurder zijn huur een tijdje niet correct kon betalen (door bv. ziekte, werkloosheid of een ander financieel probleem), kan het zijn dat de verhuurder toch even geduld met hem heeft en een aflossingsplan toestaat voor de achterstallen. Overigens zou ook de vrederechter, als het tot een procedure komt, hetzelfde geduld met de huurder kunnen hebben en een aflossingsplan opleggen.

Zet het op papier

Het is belangrijk het afbetalingsplan op papier te zetten en dat zowel door de huurder als verhuurder te laten ondertekenen. Op die manier hebben beide partijen namelijk een bewijs van wat precies werd afgesproken.

Maak goede afspraken 

Kom daarbij duidelijk overeen welke afbetalingen de huurder mag doen (hoeveel betaalt hij per maand, tegen de hoeveelste van de maand moet dat gebeuren, …). Spreek meteen af dat de door de huurder te betalen aflossing moet worden betaald bovenop de lopende huur. U kan ook overeenkomen dat de intresten op het openstaande bedrag blijven lopen tot integrale betaling.

De huurder houdt er zich niet aan 

Zet in het aflossingsplan wat er gebeurt als de huurder er zich niet aan houdt. Het is ‘klassiek’ daarbij overeen te komen dat de huurder in dat geval de ganse openstaande schuld onmiddellijk verschuldigd is waarbij hij het voordeel van de aflossingstermijnen verliest.


Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)