Huurwaarborg niet betaald: wat nu?

26/10/2016

De meeste huurovereenkomsten verplichten een huurder om een huurwaarborg te stellen. Wat kan de verhuurder doen als de huurder nalaat hiertoe over te gaan?

Eén van de belangrijke verplichtingen die een huurder heeft is een huurwaarborg te stellen als de verhuurder dat wenst. Het gebeurt echter maar al te vaak dat de huurder dit uiteindelijk toch niet doet. Wat riskeert hij dan?

De sleutels inhouden?

De verhuurder kan vooreerst soms weigeren om de sleutel te geven aan de huurder zolang die de waarborg niet in orde brengt. Wil de verhuurder op veilig spelen dan doet hij dat maar beter alleen als de huurovereenkomst hem die mogelijkheid geeft. Anders bestaat de kans dat een rechter van oordeel is dat de verhuurder zelf zijn verplichtingen niet nakomt.

Aanmanen

De verhuurder kan de huurder daarnaast ook aanmanen om de huurwaarborg in orde te brengen. Hij kan dat doen door een aangetekende brief aan de huurder te sturen. Hierin kan hij aan de huurder een termijn geven om alsnog het nodige te doen.

Naar de rechter

Helpt ook dat niet, dan kan de verhuurder naar de vrederechter stappen. Hij kan daar (als hij dat wil) eerst een verzoeningsprocedure starten. Hij kan ook dadelijk een ‘echte’ procedure beginnen. Hier kan hij vragen dat de huurder wordt veroordeeld om alsnog de huurwaarborg in orde te brengen. Hij zou ook eventueel de ontbinding van de huur ten laste van de huurder kunnen vragen, met alle bijhorende vergoedingen.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}