Mag je de twee laatste maanden huur betalen met de huurwaarborg?

4/11/2016

Het gebeurt maar al te vaak dat een huurder aangeeft de twee laatste maanden huur niet te zullen betalen. Hij zegt dan dat de verhuurder hiervoor de huurwaarborg mag gebruiken. Kan dat wel?

Op het einde van de huur moet een oplossing worden gevonden voor de huurwaarborg. Sommige huurders lopen hierop maar al te graag vooruit door de twee laatste maanden huur niet te betalen. Ze vrezen nu eenmaal anders de huurwaarborg niet vrij te krijgen.

Niet toegelaten 

De huurwaarborg mag niet worden gebruikt om daarmee de laatste twee maand huur  te betalen. De waarborg dient als bescherming van de verhuurder. De verhuurder kan hem gebruiken om de schade te dekken voor het geval de huurder zijn verplichtingen bij het einde van de huur niet nakomt. Zo kan de waarborg bijvoorbeeld gebruikt worden om de schade aan het gehuurde pand te vergoeden.

Tenzij je anders overeenkomt 

Het ligt natuurlijk anders als de verhuurder akkoord gaat om de huurwaarborg te gebruiken voor de laatste twee maand huur. Er is evenwel geen enkele reden voor een verhuurder om op zo’n voorstel in te gaan.

De huurder doet het toch 

Als de huurder de laatste twee maand huur toch niet betaalt, kan de verhuurder hem aanmanen dat alsnog te doen. Gaat hij niet in op een telefoontje, sms of mail dan kan de verhuurder hem een aangetekende brief sturen. Helpt ook dat niet dan kan hij naar de vrederechter stappen. Hij kan daar de huurder laten veroordelen om alsnog tot betaling over te gaan. Hij kan eventueel ook de ontbinding van de huur vragen met de daarbij horende vergoedingen.

Tekst : Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}