Hoe kom je te weten of een huurcontract geregistreerd is?

22/12/2016

Een verhuurder is wettelijk verplicht om een woninghuurcontract te laten registreren. Hoe kan de huurder te weten komen of dat effectief gebeurde?

Als de verhuurder van een huis dat voor negen jaar wordt verhuurd het huurcontract niet laat registreren, dan mag de huurder van vandaag op morgen weg. Hij mag dan vertrekken zonder een opzegtermijn te moeten respecteren of een opzegvergoeding te moeten betalen.

Een huurder die een einde wil maken aan de huurovereenkomst heeft er dan ook alle belang bij te weten of er wel sprake was van zo’n registratie.

De verhuurder bezorgt een kopie 

Heel wat verhuurders bezorgen aan hun huurder, na de registratie, een kopie van het geregistreerde contract. Ze laten daarbij weten dat ze tijdig overgingen tot de registratie. Als je als huurder zo’n kopie ontvangt weet je meteen dat de registratie gebeurde.

Navraag doen 

Je kan als huurder ook navraag doen op het bevoegde registratiekantoor of de verhuurder al dan niet overging tot de registratie. Hiervoor kan je werken via deze site.

Vragen aan de verhuurder? 

De verhuurder weet natuurlijk of hij al dan niet tot registratie over liet gaan. De huurder vraagt het maar beter niet na bij de verhuurder zelf. Als hij dat toch doet bestaat de kans dat de verhuurder alsnog snel-snel laat overgaan tot de registratie. Vanaf dat moment kan de huurder de huurovereenkomst niet meer zonder meer beëindigen ook al gebeurde de registratie laattijdig.

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}